Normes publicació: articles, ressenyes i entrevistes

Normes de presentació d'articles i ressenyes

1. Els articles hauran de ser inèdits i es lliuraran via correu electrònic en format Word a l'adreça: comunicacio.educativa@urv.cat

2. Aquí la plantilla amb instruccions per als articles o per a les ressenyes .

! Important. Les il·lustracions (fotografies i dibuixos) hauran d’estar en format digital (TIF o JPG, amb una resolució mínima de 300 dpi) i seran fetes pel mateix autor o disposarà de l’autorització de qui en tingui els drets de reproducció.

3. Els treballs seran avaluats anònimament per dos lectors crítics, que informaran sobre la conveniència de publicar o no l’article, o recomanaran modificacions. En el cas que un dels dos informes fos negatiu i l’altre positiu, s’enviarà el text a un tercer avaluador.

4. Dins del text les cites hauran de seguir la normativa APA 7a edició.

5. Les referències bibliogràfiques hauran de seguir la normativa APA 7a edició. Totes les referències s’han de correspondre amb les respectives citacions fetes a dins del text de l’article.

Normes de presentació d'entrevistes

Si vols fer una entrevista, pots escollir entre dues opcions:

1.- Enviar-nos l'entrevista feta. També es demanarà l'enregistrament de l'entrevista. El consell de redacció la valorarà i s'enviarà un informe final a l'autor tot valorant la seva possible publicació. 

2.- Informant-nos abans de fer-la, tot enviant-nos:

 

Informació que s’ha de facilitar

Extensió

a

Breu biografia de la persona entrevistadora

Un paràgraf

b

Breu biografia de la persona entrevistada

Un paràgraf

c

Objectius de l’entrevista

Pocs i concisos

d

Proposta inicial de preguntes

Entre 10-12 preguntes

 

-S'ha d'enviar, en un document Word, a la direcció de la revista.

-La direcció i el consell de redacció valoraran, en un termini de 30 dies, si la proposta d'entrevista s'adapta a la línia i a la temàtica de la revista. 

Antiplagi

La revista Comunicació Educativa, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (més informació en aquest enllaç). Els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

-Normativa de publicació si vols presentar una entrevista

1.- Envia un correu a direcció de la revista tot informant-ne:

1.- La persona entrevista

Ètica i negligència en la publicació

La revista Comunicació Educativa es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.

Responsabilitat

La revista Comunicació Educativa no comparteix necessàriament les opinions expressades als articles, a les entrevistes o a les ressenyes publicades, són responsabilitat exclusiva dels autors.

! Si l’autor detecta en el seu text publicat una errata greu, haurà de notificar-ho a la direcció de la revista per posar-hi solució.