Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

1. Els articles hauran de ser inèdits i es lliuraran fent la tramesa a la nostra pàgina web i via correu electrònic en format Word a l'adreça: comunicacio.educativa@urv.cat

2. Aquí la plantilla amb instruccions per als articles  o per a les ressenyes .

! Important. Les il·lustracions (fotografies i dibuixos) hauran d’estar en format digital (TIF o JPG, amb una resolució mínima de 300 dpi) i seran fetes pel mateix autor o disposarà de l’autorització de qui en tingui els drets de reproducció.

3. Els treballs seran avaluats anònimament per dos lectors crítics, que informaran sobre la conveniència de publicar o no l’article, o recomanaran modificacions. En el cas que un dels dos informes fos negatiu i l’altre positiu, s’enviarà el text a un tercer avaluador.

4. Dins del text les cites hauran de seguir la normativa APA 7a edició.

5. Les referències bibliogràfiques hauran de seguir la normativa APA 7a edició. Totes les referències s’han de correspondre amb les respectives citacions fetes a dins del text de l’article.

Articles

Article valorat per dos avaluadors externs (peer review)

Converses

Entrevista

Ressenyes

Ressenyes avaluades per la direcció i/o el consell de redacció de la revista.

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.