Equip editorial

Direcció/Editor en cap

Albert Irigoyen Zaragoza, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat Rovira i Virgili

Consell de redacció

Sylvain Connac, Didàctica de la Cooperació. Universitat Paul-Valéry de Montpeller 3

Sandra Gilabert Medina, Didàctica de l'Expressió Corporal. Universitat Rovira i Virgili

Josep Gustems Carnicer, Didàctica de la Música i Dansa. Universitat de Barcelona

Albert Irigoyen Zaragoza, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat Rovira i Virgili

Albert Macaya Ruiz, Didàctica de l'Expressió Plàstica. Universitat Rovira i Virgili

Josep M. Pons-Altés, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat Rovira i Virgili

Consell assessor

Montserrat Antón Rosera, Didàctica de l’Expressió Corporal. Universitat Autònoma de Barcelona

Jaume Aymí Escolà, Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat Rovira i Virgili

Enriqueta Barniol i Terricabras, Didàctica de la Música i Dansa. Universitat Rovira i Virgili

Juan Carlos Bel Martínez, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de València.

Montserrat Canela Grau, Didàctica de la Música i Dansa. Universitat Rovira i Virgili

Dolors Cañabate Ortiz, Didàctica de l'Expressió Corporal. Universitat de Girona

Juan Carlos Colomer Rubio, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de València

Carole Gauthié, Didàctica de la Polivalència docent, Universitat Paul-Valéry de Montpellier 3

Antoni Gavaldà Torrents, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat Rovira i Virgili

Joaquim Giménez Rodriguez, Didàctica de les Matemàtiques. Universitat de Barcelona

Luisa Girondo Pérez, Didàctica de les Matemàtiques. Universitat Rovira i Virgili

Mercè Izquierdo Aymerich, Didàctica de les Ciències Experimentals. Universitat Autònoma de Barcelona

Roser Juanola Terradellas, Didàctica de l’Expressió Plàstica. Universitat de Girona

Alexandra Monné Bellmunt, Universitat d'Andorra

Joaquim Prats Cuevas, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona