Equip editorial

Direcció

Sotsdirectora

Consell assessor

  1. Joaquim Giménez Rodriguez, Didàctica de les Matemàtiques. Universitat de Barcelona.
  2. Juan Luis Hernández Álvarez, Didàctica de l’Expressió Corporal. Universitat Autònoma de Madrid.
  3. Roser Juanola Terradellas, Didàctica de l’Expressió Plàstica. Universitat de Girona.
  4. Mercè Izquierdo Aymerich, Didàctica de les Ciències Experimentals. Universitat Autònoma de Barcelona.
  5. Joaquim Prats Cuevas, Didàctica de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona.