Revisors externs

Revisors

Llistat dels avaluadors des del número 31 (2018). *Llistat actualitzat el 08/06/2023.

Revisors externs

Sra. Patrícia Almira (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de les Ciències Experimentals)

Sr. Josep Ramon Anguera Reverté (Departament d’Educació Generalitat de Catalunya)

Dr. Jaume Aymí Escolà (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Sra. Enriqueta Barniol i Terricabras (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de la Música i Dansa)

Dr. Juan Carlos Bel Martínez (Universitat de València, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials)

Dr. Joan Callarisa Mas (Universitat de Vic, Didàctica de les Ciències Socials)

Dra. Marta Camarero-Figuerola (Universitat Rovira i Virgili, Departament de Pedagogia)

Dr. Jaume Camps Girona (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de les Ciències Socials)

Dra. Montserrat Canela (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de la Música i Dansa)

Sra. Alison Cantos Egea (Universitat Rovira i Virgili, Departament de Pedagogia)

Sra. Fabrícia Castro da Silva (Departament d’Educació Generalitat de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili)

Dr. Juan Carlos Colomer Rubio (Universitat de València, Departament de les Ciències Experimentals i Socials)

Dr. Jorge M. Dueñas Rada (Universitat Rovira i Virgili, Departament de Psicologia)

Dr. Xavi Forcadell Drago (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona)

Dra. Carole Gauthié (Université Paul-Valéry de Montpeller 3, Didàctica de la polivalència i Didàctica de la cooperació)

Dr. Antoni Gavaldà Torrents (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de les Ciències Socials)

Dra. Sandra Gilabert Medina (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de l'Expressió Corporal)

Dr. Josep Gustems Carnicer (Universitat de Barcelona, Didàctica de la Música i Dansa)

Sra. Marta Hernández Pérez (Departament d'Educació Generalitat de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili)

Dr. Albert Irigoyen Zaragoza (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de les Ciències Socials)

Dr. Albert Macaya Ruiz (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de l'Expressió Plàstica)

Dra. Mariona Massip Sabater (Universitat Autònoma de Barcelona, Didàctica de les Ciències Socials)

Dra. Irene Moreno-Medina (Universidad Autónoma de Madrid)

Sr. Oriol Nadal Solanas (Universitat Rovira i Virgili, Departament de Pedagogia)

Sra. Noemi Navarro Espada (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica Arxiu del Port de Tarragona)

Dra. Carmen Ponce Alifonso (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica i organització escolar)

Dr. Josep Maria Pons-Altés (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de les Ciències Socials)

Sr. David Reverté Juan (Departament d’Educació Generalitat de Catalunya)

Dra. Montserrat Ríos (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de la Música i Dansa)

Sra. Maria Saltó Echevarria (Departament d’Educació Generalitat de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili)

Dr. Jacky Verrier (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de la Llengua i la Literatura)

Dra. Isabel Viscarro (Universitat Rovira i Virgili, Didàctica de l'Expressió Corporal)