Focus i abast: difusió

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s'estan produint en aquests àmbits de coneixement.

La revista s’adreça a la comunitat educativa i a la comunitat científica.

-Quin tipus de difusió fem?

1) Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

2) Centres docents

La revista és enviada a tots els centres docents del sistema educatiu català, a través del seu correu xtec, que es troben registrats en el llistat públic del Departament d'Educació.

Pretenem oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques d’aula.

3) Xarxes socials

Creiem essencial la funció de les xarxes socials per arribar a tot el públic docent a través de diferents tipus de canals, i així compartir les nostres últimes publicacions i tot el coneixement ja reunit al llarg d'anys de tres dècades publicant.

Podeu seguir a Comunicació Educativa mitjançant els comptes de Twitter  Instagram

4) Impressió d'exemplars

Cada nou número és imprès amb un centenar d'exemplars per difondre de manera convencional a particulars, biblioteques, arxius, grups de recerca centres docents o congressos. També imprimim exemplars si ens ho demanen.