Política editorial

Procés d'avaluació d'experts

· Política de revisió per parells: els articles publicats han estat sotmesos a un procés de revisió cega (doble avaluació externa).

! Els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals seran valorats anònimament per dos avaluadors externs. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador extern, el dictamen del qual serà decisiu.

Antiplagi

La revista Comunicació Educativa, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (més informació en aquest enllaç). Els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

-Normativa de publicació si vols presentar una entrevista

1.- Envia un correu a direcció de la revista tot informant-ne:

1.- La persona entrevista

Ètica i negligència en la publicació

La revista Comunicació Educativa es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.

Responsabilitat

La revista Comunicació Educativa no comparteix necessàriament les opinions expressades als articles, a les entrevistes o a les ressenyes publicades, són responsabilitat exclusiva dels autors.

! Si l’autor detecta en el seu text publicat una errata greu, haurà de notificar-ho a la direcció de la revista per posar-hi solució.