Inici

Comunicació Educativa és una revista anual de suport digital i d'accés obert als continguts. Editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, vol reflectir els progressos en els àmbits de coneixement de les ciències socials, matemàtiques, llengua i literatura, música i dansa, expressió corporal, ciències experimentals, i expressió plàstica. La revista s’adreça a tota la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració d'acadèmics, investigadors i docents dels diversos nivells amb enfocaments teòrics i metodològics. Ofereix una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència de tots els nivells i àrees, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques d’aula.

Política de revisió per parells: els articles publicats han estat sotmesos a un procés de revisió cega (doble avaluació externa).

Seguiu la revista a  Twitter  Instagram