Vols publicar?

Vols participar?

Autors d’escrits (articles/ressenyes/entrevistes):

  • Costos d’enviament, processament, edició, maquetació i publicació dels escrits: no suposa cap cost per a l’autor, corren a càrrec del servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Participació a la revista: es pot participar mitjançant tres seccions: articles, entrevistes i ressenyes.

Com puc participar?

Enviaments

Avaluacions

Entrevistes

Oberts

Consell de redacció

Articles

Oberts

Revisió cega per parells

Ressenyes

Oberts

Consell de redacció