Seccions de la revista

Comunicació Educativa està conformada per diverses seccions: editorial, articles, converses (entrevista) i ressenyes. Cada número obre amb un editorial fet per la direcció o un membre del consell de redacció de la revista, i el segueix l’entrevista, la secció d’articles i, a l’últim, la de ressenyes.

  • Articles: articles d’investigació sobre alguna de les didàctiques o d’educació.
  • Converses: entrevistes a professionals de la comunitat educativa.
  • Ressenyes: ressenyes de monografies, de materials didàctics, de tesis doctorals o de congressos científics rellevants.

Vols participar a la revista? (fes clic aquí).

Normativa i guies per a publicar (fes clic aquí).