Sobre la revista

"Comunicació Educativa. Revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya" és el nom complert de la revista Comunicació Educativa, una publicació anual de suport digital i d'accés obert als continguts. La revista, feta per les àrees didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, està editada per Publicacions URV i reflecteix els progressos que s'estan produint en ciències socials, matemàtiques, llengua, música i dansa, ciències experimentals, expressió corporal, i expressió plàstica.

Comunicació Educativa pretén comptar amb la col·laboració d'acadèmics, investigadors i docents amb treballs i experiències empíriques d'innovació docent, ja sigui des de la reflexió teòrica com basats en la pràctica. Així, la publicació s’adreça a tots els nivells de la comunitat educativa amb enfocaments teòrics i metodològics. I està dissenyada per oferir una via de comunicació escrita per tal que la recerca en les didàctiques tingui una repercussió efectiva a la docència, tot entenent que la reflexió, la investigació i les propostes d’innovació han de ser transferides a les pràctiques d’aula.

-Seccions de la revista (fes clic per saber-ne més)

Comunicació Educativa està conformada per les seccions d'articles, converses (entrevistes) i ressenyes

-Procés d'avaluació d'experts (fes clic per saber-ne més)

Els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals superaran la revisió inicial i seran valorats anònimament per la revisió per parells (dos avaluadors externs). Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador extern, el dictamen del qual serà decisiu.

· Política de revisió per parells: els articles publicats han estat sotmesos a un procés de revisió cega (doble avaluació externa).

-Normes presentació d'articles i ressenyes (fes clic per veure normes de publicació)

-Antiplagi

La revista Comunicació Educativa, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

-Ètica i negligència en la publicació

La revista Comunicació Educativa es compromet amb la comunitat acadèmica en assegurar l'ètica en les publicacions i la qualitat dels articles. El plagi està estrictament prohibit i els documents plagiats que es detectin seran eliminats o no publicats a la revista. Amb la signatura de l'acord de la publicació, l'autor(s) garanteix que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de ningú. Els autors han de justificar també que l’article ha estat consensuat per tots els autors i que no ha estat presentat ni publicat anteriorment.

Responsabilitat

La revista no comparteix necessàriament les opinions expressades als articles, a les entrevistes o a les ressenyes publicades, són responsabilitat exclusiva de l'autoria de l'article. Si l’autoria de l'article detecta en el text publicat una errata greu, haurà de notificar-ho a la direcció de la revista per posar-hi solució el més aviat possible.

-Amb el suport de

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Universitat Rovira i Virgili.