Història de la literatura popular catalana

Francesc Gisbert Muñoz

Resum

Oriol, Carme; Emili Samper (eds.): Història de la literatura popular catalana. Alacant / Palma / Tarragona: Publicacions Universitat d’Alacant / Edicions Universitat de les Illes Balears / Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2017, 606 p.

Paraules clau

folkore; literatura catalana; història; etnopoètica

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/elop2019142-147