Aportacions a la classificació de llegendes de moros de la serra de Tramuntana (Mallorca)

Autors/ores

  • Tomàs Vibot Railakari Universitat de les Illes Balears

DOI:

https://doi.org/10.17345/elop2018135-151

Paraules clau:

llegendari, Mallorca, moros, cristians, serra de Tramuntana, tipologies llegendàries

Resum

La narrativa popular amb els moros com a protagonistes en les terres de la serra de Tramuntana de Mallorca és prou abundosa i rica, tal com ho demostra la gran quantitat de relats inclosos en els reculls de llegendes publicats des del final del segle XIX fins a pràcticament els nostres dies. Tot i que una part important del gruix d’aquests relats pertanyen al mode realista, comptem amb un interessant cabal de llegendes (mode fabulós) que avui dia no ha estat objecte de classificació. Partint de la proposta de classificació dels gèneres etnopoètics d’Heda Jason (2000), es destrien i analitzen totes aquelles llegendes que tenen com a protagonista (o coprotagonista) la figura del moro, un mot que dins l’imaginari popular s’identifica amb musulmà i, generalment, es presenta amb unes connotacions negatives. Tot i això, el llegendari mostra altres caires d’aquest personatge i, per aquest motiu, es pot afirmar que resulta una figura prou diversa i rica dins els materials folklòrics.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ALCOVER, Antoni Maria (1976): Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi d’es Racó, toms V, XXIV. Palma: Editorial Moll.

ALCOVER, Antoni Maria (1996-2013): Rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó. A cura de Josep A. GRIMALT amb la col·laboració de Jaume GUISCAFRÈ. 1996 (vol. I), 1998 (vol. II), 2001 (vol. III), 2006 (vol. IV), 2009 (vol. V), 2013 (vol. VI). Ciutat de Mallorca: Moll.

AMADES, Joan (1950): Folklore de Catalunya. Rondallística. Barcelona: Editorial Selecta.

BALAÑÁ, Pere (2003): Llegendes de moros i cristians. Col·lecció Nissaga, n. 17. Barcelona: Rafael Dalmau Editor.

BOTA, Miquel (1986): Llegendes i tradicions. Palma: Edicions Cort.

BUSQUETS, Rafel (1989): Llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de nostra senyora de Lluc. Inca: Publicacions del Santuari de Lluc [facsímil de l’edició de 1684].

CALAFAT, Catalina; Miquel Àngel LLAUGER; Joan Manuel PÉREZ (1985): «Pedres marcades». Palma: treball mecanografiat de 4t de Filologia Catalana.

CAMPS, Gabriel; Gabriel SEGUÍ (2010): La llegenda hagiogràfica de la invenció de la Mare de Déu de Lluc. Llibres de la Nostra Terra, 86. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

CAPÓ, Josep; Mateu MORRO (2007): Llegendes i rondalles santamarieres. Santa Maria: Ajuntament de Santa Maria del Camí.

CORTEY, Maria Dolors (1993): Llegendes de les nostres terres. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

COSTA, Miquel (1994): Obres completes. Mallorca: Fundació Antoni Maura / Fundació Rotger Villalonga.

FERRÀ, Miquel (1996): Llegendes i tradicions de les Balears. Palma: Edicions Documenta Balear.

FERRER, Andreu (2009): Llegendes de les Balears. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

GARRIDO, Carlos (1997): Ruta de les llegendes de les Illes Balears. Palma: El Día del Mundo.

HAND, Wayland D. (1965): «Status of European and American legend study». Current Anthropology vol. 6, núm. 4: 439–446.

HABSBURG, Lluís Salvador d’(1982) [1895]: Rondayes de Mallorca. Barcelona: José J. de Olañeta Editor.

JANER, Gabriel (1984): Les llegendes de les Terres de Lluc. Mallorca: Publicacions del Santuari de Lluc.

JANER, Gabriel (1999): Les festes llunyanes. Tradició i llegenda dels mallorquins. La Foradada, n. 63. Palma: José J. de Olañeta Editor.

JASON, Heda (2000): Motif, type and genre. Folklore Fellows Communications 273. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

LLINÀS, Bartomeu; Caterina MARTÍ (1996): Llegendes i tradicions d’Esporles. Llibres de la Nostra Terra, 22. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

MUNTANER, Juan (1949): Tradiciones y leyendas de Valldemossa. Palma: Impremta «Mossèn Alcover».

ORIOL, Carme (2002): Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Col·lecció Antines, 3. Valls: Cossetània.

ORIOL, Carme (2013): «Le classement des récits étiologiques catalans». Dins Galina KABAKOVA (ed.): Contes et légendes étiologiques dans l’espace européen. Paris: Pippa/Flies France, p. 31–45.

ORIOL, Carme; Josep M. PUJOL (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Materials d’etnologia de Catalunya, 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

ORDINAS, Antoni; Gabriel ORDINAS; Antoni REYNÉS (1998): El camí vell de Lluc. Palma: Sa Nostra / Consell de Mallorca / FODESMA.

PÉREZ, Llorenç; Lleonard MUNTANER; Mateu COLOM (1986): El Tribunal de la Inquisión en Mallorca. Relación de causas de fe. 1578-1806. Colección La Rodella, 10. Palma: Miquel Font Editor.

PONT, Catalina; Maribel FONT (1990): Recull de narrativa popular (Puigpunyent-Galilea). Puigpunyent: Ajuntament de Puigpunyent.

PROHENS, Bartomeu (1995): Inquisició i bruixeria a Mallorca (1578–1650). Llibres de la Nostra Terra, 17. Palma: Lleonard Muntaner.

PUJOL, Josep M. (2013): «Folklore narratiu: la rondalla i la llegenda». Dins Carme ORIOL; Emili SAMPER (eds.): Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona: Publicacions URV, p. 277–287.

REVILLA, Federico (2003) [1993]: Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra.

SABRAFÍN, Gabriel (1980): Mallorca: leyendas, tradiciones y relatos. Palma: Luis Ripoll Editor.

SABRAFÍN, Gabriel (2002): El purgatori d’Ariant. Llegendes de les Balears, 2. Pollença: El Gall Editor.

SARRIÓN, Adelina (2006): Médicos e inquisición en el siglo XVII. Colección Monografías. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

SUAU, Bàrbara; Elisabet ABEYÀ; Gaspar VALERO (2009): Tot pot ser en aquest món. Llegendes i contarelles de Bunyola i Orient. Magatzem Can Toni, 47. Palma: Documenta Balear.

Toponimia Mallorca. <https://www.toponimiamallorca.net/> [data de consulta: gener de 2018].

VALRIU, Caterina (2009): Llegendes de Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

VALRIU, Caterina (2017): «Les llegendes del Puig de na Fàtima de Puigpunyent i el motiu del tresor amagat». Dins: IV Jornades d’Estudis locals de Puigpunyent. Puigpunyent: Ajuntament de Puigpunyent, p. 69–75.

VALRIU, Caterina; Tomàs VIBOT (2005): El rei En Jaume I: un heroi històric, un heroi de llegenda. La Foradada, 109. Palma: José J. de Olañeta Editor.

VIDAL I ALCOVER, Jaume (1978): Recull de llegendes. Barcelona: Dopesa.

Descàrregues

Publicades

11-12-2018

Com citar

Vibot Railakari, T. (2018). Aportacions a la classificació de llegendes de moros de la serra de Tramuntana (Mallorca). Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, (7), 135–151. https://doi.org/10.17345/elop2018135-151

Número

Secció

Articles