Les "Ordinacions de Jurats" de l'any 1316. Notícia històrica

Joan Papell i Tardiu

Resum

A l'Arxiu Històric Comarcal de Valls, a la Secció de Pergamins, catalogat amb el núm. 44, s'hi conserva un exemplar del segle XIV, que conté la disposició, confirmació i conformació donada per la Cúria Arquebisbal de Tarragona de les ordinacions aprovades pel Consell General de Valls, que havien d'ésser rigorosament observades i seguides pel jurats vallencs, per tal de tenir cura del bon govern de la vila, ja que eren els administradors de la gestió pública municipal.

El document conté la normativa jurídica per la qual s'ha de regir la juraderia vallenca i controlar els actes deis administradors del Comú de la Vila.


Paraules clau

Valls, Ordinacions de Jurats, segle XIV, pergamí

Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.