Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia recull el contingut de la sèrie  promoguda pel Departament de Geografia, Història i Filosofia de la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona que es va publicar entre el 1976 i el 1992.

No 10 (1992)


Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia. 1992