Sobre la revista

Focus i abast

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia recull el contingut de la sèrie que es va publicar entre el 1976 i el 1992 promoguda pel Departament de Geografia, Història i Filosofia de la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Història de la revista

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia recupera sota un únic títol en línea les publicacions en paper següents:
- Universitas Tarraconensis núm. 1 (1976);
- Universitas Tarraconensis a cura de la Divisió de Geografia i Història, corresponents als núm. 2 (1977/1980) fins al núm. 8 (1985/1986)
- Universitas Tarraconensis a cura del Departament de Geografia, Història i Filosofia, corresponent als núm. 9 (1987) i núm. 10 (1992).