Sobre l'estiu imitatiu d'un poeta cristià

Josep Maria Escolà

Resum

G. Hartel, a l'apèndix de la seva edició de les obres de sant Cebrià recull, sota l'epígraf de Carmina, sis poemes, atribuïts, encara que equivocadament, a sant Cebrià o a Tertul·lià.

Dos d'aquests poemes, concretament, els titulats Sodoma i De Iona, objecte d'una edició crítica en la meva tesi doctoral, són considerats, per la majoria de comentaristes, obra d'un mateix autor. De fet, l'estil, la mètrica i, sobretot, el començament del De Iona, abonen la identitat d'un mateix autor per als dos poemes, que, per altra banda, semblen contraposar intencionadament, amb finalitat didàctica, les dues actituds diferents, la de Sodoma i la de Nínive, davant l'amenaça del càstig diví a causa dels pecats d'aquestes ciutats.


Text complet:

PDF
Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.