Sobre la revista

Focus i abast

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia recull el contingut de la sèrie promoguda per la Divisió de Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona que es va publicar entre el 1976 i el 1993.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Història de la revista

La revista digital Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia recull el contingut de la sèrie promoguda per la Divisió de Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona que es va publicar entre el 1976 i el 1993.