Envíos

El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y para comprobar el estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta existente o Registrar una nueva cuenta.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrices para autores/as

TRIANGLE intends to publish two types of issues: 
 1. Issues containing the contribution of a single author that focuses on new research results or that presents didactic introductions to new research topics.
 2. Issues containing a collection of essays/articles, written by several researchers, around a well-established topic.
Authors are encouraged to submit their manuscripts in case (1) or suggest a topic to become the editor of a volume in case (2).

Every contribution will be subjected to a blind double peer review process. In case (2) the review process will have two steps: first the volume proposal and later each of the single contributions.

Submissions involving at least two of the vertices of our triangle "language, literature, computation" are especially encouraged.

Proposals for issues must have the following structure:
 • Title of the proposal
 • State-of-the-art of the research in the area.
 • Why the topic is included into the triangle
 • Authors invited to submit a paper: short bio and intended title of the contribution

Works being submitted as a single issue cannot have more than 100 pages. They must be blind, with a cover letter including the title of the contribution, authors and affiliations, and the abstract of the article.

Submissions must be made in .pdf format and send to the address: revistatriangle@gmail.com.

Articles

Política

Declaración de privacidad

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.