Hernando, Josep. “El Tractat De Ramon Baera Sobre La il·licitud Del Contracte De Venda De Violaris Amb Carta De Gràcia (s. XIV)”. Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, no. 10 (March 21, 2018): 117–127. Accessed July 14, 2024. https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2099.