Hernando, J. “El Tractat De Ramon Baera Sobre La il·licitud Del Contracte De Venda De Violaris Amb Carta De Gràcia (s. XIV)”. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, no. 10, Mar. 2018, pp. 117-2, https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2099.