Cuadrada, C., and M. D. López. “A La Mediterrània Medieval: Les Societats Mercantils a La Corona d’Aragó (s. XIV)”. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, no. 10, Mar. 2018, pp. 67-92, https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2097.