[1]
M. Vidal i Solé, “Marià Fortuny com antecedent de l’Escola de Sitges”, UTGHF, no. 10, pp. 339–356, Mar. 2018.