[1]
J. Papell i Tardiu, “Les ‘Ordinacions de Jurats’ de l’any 1316. Notícia històrica”, UTGHF, no. 10, pp. 163–167, Mar. 2018.