[1]
J. Hernando, “El Tractat de Ramon Baera sobre la il·licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV)”, UTGHF, no. 10, pp. 117–127, Mar. 2018.