[1]
C. Cuadrada and M. D. López, “A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. XIV)”, UTGHF, no. 10, pp. 67–92, Mar. 2018.