[1]
J. Busqueta i Riu, “L’atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)”, UTGHF, no. 10, pp. 55–66, Mar. 2018.