[1]
P. Bertran Roigé, “Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L’Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519)”, UTGHF, no. 10, pp. 33–53, Mar. 2018.