[1]
J. Pujadas and D. Comas d’Argemir, “La formació del barri de Bonavista”, UTGHF, no. 6, pp. 19–34, Mar. 2018.