Vidal i Solé, M. (2018) “Marià Fortuny com antecedent de l’Escola de Sitges”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 339–356. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2114 (Accessed: 29 May 2024).