Liaño Martínez, E. (2018) “La capilla de Santa Bárbara en la Catedral de Tarragona, y su imagen titular atribuible a Guillem Seguer”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 305–325. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2111 (Accessed: 29 May 2024).