Vallverdú i Martí, R. (2018) “Aportació a l’estudi de la Milícia Urbana de Tarragona durant el setge i l’asalt del Francés (1808-1811) (II)”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 263–282. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2109 (Accessed: 20 June 2024).