Costafreda, M. (2018) “El Ferrocarril Tàrrega - Balaguer”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 221–246. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2107 (Accessed: 18 April 2024).