Papell i Tardiu, J. (2018) “Les ‘Ordinacions de Jurats’ de l’any 1316. Notícia històrica”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 163–167. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2102 (Accessed: 23 January 2022).