Hernando, J. (2018) “El Tractat de Ramon Baera sobre la il·licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 117–127. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2099 (Accessed: 14 July 2024).