Cuadrada, C. and López, M. D. (2018) “A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 67–92. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2097 (Accessed: 22 May 2024).