Busqueta i Riu, J. (2018) “L’atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 55–66. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2096 (Accessed: 22 May 2024).