Bertran Roigé, P. (2018) “Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L’Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519)”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 33–53. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2095 (Accessed: 29 May 2024).