Batlle, C. and Palomares, M. (2018) “La història de la dona a la Barcelona del segle XIII, segons els testaments”, Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, (10), pp. 13–31. Available at: https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2094 (Accessed: 29 May 2024).