Papell i Tardiu, Joan. 2018. “Les ‘Ordinacions De Jurats’ De l’any 1316. Notícia històrica”. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, no. 10 (March):163-67. https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2102.