Hernando, Josep. 2018. “El Tractat De Ramon Baera Sobre La il·licitud Del Contracte De Venda De Violaris Amb Carta De Gràcia (s. XIV)”. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, no. 10 (March):117-27. https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2099.