Cuadrada, Coral, and María Dolores López. 2018. “A La Mediterrània Medieval: Les Societats Mercantils a La Corona d’Aragó (s. XIV)”. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, no. 10 (March):67-92. https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2097.