Vidal i Solé, M. (2018). Marià Fortuny com antecedent de l’Escola de Sitges. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 339–356. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2114