Riu, M. (2018). Les illes d’una parròquia urbana al segle XV. La demarcació de Santa Maria del Mar a Barcelona. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 169–178. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2103