Papell i Tardiu, J. (2018). Les "Ordinacions de Jurats" de l’any 1316. Notícia històrica. Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 163–167. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2102