Hernando, J. (2018). El Tractat de Ramon Baera sobre la il·licitud del contracte de venda de Violaris amb Carta de Gràcia (s. XIV). Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 117–127. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2099