Cuadrada, C., & López, M. D. (2018). A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. XIV). Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 67–92. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2097