Bertran Roigé, P. (2018). Sobre els inicis duna institució benèfica Baixmedieval: L’Hospital de Santa Maria de la Ciutat de Lleida (1435-1519). Universitas Tarraconensis. Revista De Geografia, Història I Filosofia, (10), 33–53. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/utghf/article/view/2095