(1)
Vidal i Solé, M. Marià Fortuny Com Antecedent De l’Escola De Sitges. UTGHF 2018, 339-356.