(1)
Vallverdú i Martí, R. Aportació a l’estudi De La Milícia Urbana De Tarragona Durant El Setge I l’asalt Del Francés (1808-1811) (II). UTGHF 2018, 263-282.