(1)
Costafreda, M. El Ferrocarril Tàrrega - Balaguer. UTGHF 2018, 221-246.